Shook
Radio 104.4

Arist
Song

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES– ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ, ραδιοφωνικές μεταδόσεις, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 49 με ΑΦΜ 082299420 και αριθμό ΓΕΜΗ 041886206000, χάριν συντομίας “SHOOK” είναι η εταιρία που διαθέτει μία ιστοσελίδα με σκοπό να αναδείξει και να προβάλει εντός αυτής συγκεκριμένες δράσεις στο χώρο του Shook καλώντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες να προσέλθουν στο χώρο και να κάνουν χρήση του φωτογραφικού Studio και να διαδράσουν με φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα και περιεχόμενο Multimedia στους λογαριασμούς τους κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπεύθυνος του χώρου του Shook, συμφωνεί με τη προσέλευση κατόπιν ταυτοποίησης και ραντεβού για τη χρήση του χώρου φωτογράφισης για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δημιουργίας multimedia περιεχομένου από τον υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς καμία εμπλοκή, παραγωγή ή/και συνεισφορά του διαχειριστή και υπευθύνου του χώρου Shook. Η συμφωνία αυτή φέρει τον έγγραφο τύπο και γίνεται αποδεκτή από τον συμμετέχοντα, αφού λάβει γνώση της με την αποδοχή των όρων πριν ξεκινήσει τη χρήση του χώρου και κατά τον κανονισμό του ραντεβού επίσκεψης στο χώρο. Ο διαχειριστής απλώς παρέχει το studio και τον απαιτούμενο χώρο και ο υποψήφιος συμμετέχων χρησιμοποιεί τα δικά του μέσα και ενδεικτικά το κινητό του προκειμένου να δημιουργήσει το multimedia υλικό του. Η αξιοποίηση του υλικού αυτού και ο τρόπος χρήσης του ή δημοσιοποίησής του ανήκει στον συμμετέχοντα, ενώ ο διαχειριστής δεν έχει καμία ανάμειξη τόσο στην παραγωγή όσο και στην επεξεργασία και την περαιτέρω αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο του συγκεκριμένου multimedia υλικού. 

 Τόσο το Shook όσο και ο υποψήφιος συμμετέχων στη παραγωγή δικού του Multimedia υλικού θέτουν ως κεντρική προτεραιότητα, η πρόσβαση αυτή στο χώρο του shook να γίνεται μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και του απορρήτου του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού. Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτη προσοχή και  σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος  4624/2019 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). 

 Η συλλογή των δεδομένων σας έγινε από εσάς προς εμάς με απόλυτο σύννομο τρόπο και η δικαιολογητική νόμιμη βάση διατήρησης των δεδομένων σας είναι πρωτίστως η συγκατάθεσή σας για συμμετοχή στην δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού δικής σας παραγωγής στους χώρους του Shook. 

Με τους παρόντες όρους πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων και εφόσον επιβεβαιώσετε και ανανεώσετε την εμπιστοσύνη και τη συγκατάθεσή σας προς εμάς, δίδετε πλέον την αδιαμφισβήτητη και  ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα για να μπορείτε να επισκεφθείτε τους χώρους του Shook να κανονίσετε την ώρα της επίσκεψής σας, να δημιουργήσετε το multimedia υλικό σας και να διαδράσετε όπως εσείς επιθυμείτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ταυτόχρονα και ανά πάσα στιγμή (24 ώρες το 24ωρο) θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για έναν ή για περισσότερους από τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς, ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας, με σκοπό να είναι ακριβής η καταχώρηση, ή και να τα διαγράψετε τελείως με πολύ απλό τρόπο.

Η συλλογή και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από εμάς, υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς επίσης και στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει. 

Ποια στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα; 

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή της επικοινωνίας με ένα άτομο, καθώς και η δυνατότητα κάποιο από τα επιμέρους στοιχεία να μπορεί να είναι ταυτοποιήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο. 

Προκειμένου να διατηρήσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς και μόνο, διατηρούμε τα μέχρι τώρα προσωπικά σας δεδομένα που εσείς μας δώσατε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα και συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως λάβετε πλήρη γνώση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του νόμου 4624/2019, όπως ισχύει σήμερα και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR. 

Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για λογαριασμό σας και που συλλέγουμε μέσω της φόρμας εγγραφής για τον κανονισμό του ραντεβού, με βάση τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς και με νομική βάση τη συγκατάθεσή σας είναι το όνομα, επώνυμο, email και τηλέφωνο. 

Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα/ειδικά προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση. 

Δεν συλλέγουμε επίσης προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, για να επιτρέψουμε την είσοδο ανηλίκων στο studio του Shook λαμβάνουμε υποχρεωτικά τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων του.

Σκοπός συλλογής προσωπικών πληροφοριών 

Ο υπεύθυνος του Shook, όπως προαναφέραμε συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν οι ίδιοι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες εκουσίως τα παρέχουν με ρητή συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ 2016/679 ΕΕ – GDPR), και τα καταχωρήσουν στην ειδική φόρμα με σκοπό να κανονίσουν προσωπική επίσκεψη στους χώρους του Shook, για τους εξής σκοπούς: 

 1. Για την συμμετοχή τους με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στους χώρους του Shook αφού αποστείλουν την ειδική φόρμα συμμετοχής και ενημερωθούν για τις πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκαταθέσουν σε αυτές. 
 2. Για την δυνατότητα ο υπεύθυνος του Shook να ζητήσει να κατεβάσει ο συμμετέχων το υλικό που συνέλεξε στους χώρους του Shook, όταν από αυτό παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή προσβάλλονται δικαιώματα τρίτων ή του Shook ή το περιεχόμενο έρχεται σε αντίθετη με τα χρηστά ήθη ή όταν το υλικό που δημοσιοποιήθηκε έχει μισαλλόδοξο, ρατσιστικό, ομοφοβικό ή πολιτικό περιεχόμενο. 
 3. Για την άντληση πληροφοριών από τους συμμετέχοντες όσον αφορά την εμπειρία χρήσης του χώρου του Shook, με σκοπό την συνεχή βελτίωση αυτής και για όσο χρόνο υπάρχουν τα δεδομένα αυτά, 
 4. Για οποιαδήποτε έρευνα έχει σχέση με τον σκοπό λειτουργίας και στατιστική ανάλυση που διενεργεί το Shook ως προς τους υποψήφιους χρήστες,
 5.  Για να μπορούμε να επικοινωνούμε τηλεφωνικά ή με sms ή messenger ή mail καθώς και με κάθε γνωστό τρόπο της νέας τεχνολογίας multimedia, ώστε να διευκολύνουμε τη συμμετοχή  σας. 
 6. Για οποιαδήποτε διάδραση του υλικού που ο συμμετέχων θα ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Shook, καθώς ο συμμετέχων παραχωρεί με τους παρόντες όρους το δικαίωμα στο Shook να διαδρά, να κοινοποιεί και να διαμοιράζεται το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνοντας το από το λογαριασμό του συμμετέχοντα. Με αυτό το τρόπο γίνεται χρήση των προσωπικών δεδομένων και του υλικού του συμμετέχοντα, κατόπιν συγκατάθεσης του συμμετέχοντα.
 7. Για να μπορεί ο συμμετέχων και το Shook να μοιράζονται κοινά #hastags που θα σχετίζονται με το υλικό που ο συμμετέχων θα δημιουργήσει στο χώρο του Shook από το δικό του κινητό τηλέφωνο.
 8. Για να μπορεί ο οποιοσδήποτε επισκέπτης της ιστοσελίδας του Shook να συμμετέχει στους διαγωνισμούς που διοργανώνει το Shook.
 9. Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού για νέα,  δράσεις για το project shook show fuel, για το project heroes sponsor, shook events, contest pack mega sponsor και τη συμμετοχή σε polls που διοργανώνει το SHOOK.
 10.  Για διαφημιστικούς σκοπούς, συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες που τυχόν πραγματοποιήσουμε στο μέλλον, όπως και για την αποστολή προσφορών και χρήσιμων ενημερωτικών δελτίων. Αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να επεξεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για ενημερωτικές, διαφημιστικές, προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούμε ως επιχείρηση.

Το Shook έχει πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία αυτά λόγω αφενός της αποστολής φόρμας επικοινωνίας του υποψήφιου συμμετέχοντα για να κανονίσει το ραντεβού στους χώρους του Shook και αφετέρου λόγω του Hastag του συμμετέχοντα, με αποκλειστικό σκοπό την διάδραση του θέματος του συμμετέχοντα με το κοινό του Shook, στοιχεία(περιεχόμενο και προσωπικά δεδομένα).  

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς, ή μέσω μηνυμάτων SMS/MMS/e-mail/messenger/Viber κτλ.με κάθε γνωστό τρόπο νέας τεχνολογίας multimedia  για τις λεπτομέρειες και τους κανόνες της επίσκεψης σας στους χώρους του Shook.

Από που συλλέγονται οι προσωπικές σας πληροφορίες; 

Η παροχή όλων των προσωπικών πληροφοριών είναι εθελοντική και εκούσια και στηρίζεται στην ρητή και απόλυτη συγκατάθεση σας για το εύρος των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε αλλά και στην απόλυτη δική σας επιλογή και συγκατάθεση ενός ή περισσοτέρων από τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ωστόσο η συγκατάθεση και η επιβεβαίωσή της είναι απαραίτητη για τη χρήση των σκοπών μας , όπως περιγράφουμε ανωτέρω. 

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μετά από εκούσια επιλογή σας, είτε απευθείας από εσάς ή από οποιεσδήποτε συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν: 

 • Ενημερώνετε ή προσθέτετε πληροφορίες στις φόρμες επικοινωνίας ή σε ενδεχόμενους λογαριασμούς σας(Log-in) στην ιστοσελίδα του Shook. 
 • Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα συγκατάθεσης σε έγγραφη μορφή. 
 • Όταν κάνετε εγγραφή για συμμετοχή σε διαγωνισμό  εκδήλωση χρησιμοποιώντας με φορητότητα (κατόπιν επιπλέον συγκατάθεσης για τη συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας) όλα τα προσωπικά στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στην πλατφόρμα του Facebook ή της Google ή Instagram κλπ πλατφόρμες. 

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε 

Τι είδους προσωπικές πληροφορίες μας δίνετε όταν επικοινωνείτε με το Shook; 

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται από το Shook  και αποθηκεύονται στο server του Shook μπορεί να είναι: 

 1. προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, αριθμοί τηλεφώνου ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, ηλικία και κάθε άλλη πληροφορία που δόθηκε από εσάς μέσω μηνύματος ή φόρμας επικοινωνίας ή εγγράφως κατά τη προσέλευση στους χώρους του Shook.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies 

Χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες που βλέπετε, τους συνδέσμους που κάνετε κλικ και άλλες ενέργειες που κάνετε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλαδή τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και τη βελτίωση της απόδοσής της με ανωνυμοποιημένο token, καθώς και cookies που ήδη κρατάει η google analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και τον τρόπο ελέγχου τους, ανατρέξτε στην αμέσως πιο κάτω ενότητα πολιτική cookies. 

Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να παρακολουθούν ή να συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία από την ιστοσελίδα για κανένα σκοπό ιδίως δε για δικούς τους διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. 

Τι δικαιώματα έχει ο χρήστης στα προσωπικά του δεδομένα; 

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο 4624/2019 και τον κανονισμό 679/2016 GDPR. Λάβαμε επίσης μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε είναι ακριβή και ενημερωμένα. 

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς καθώς και να αιτηθείτε τη φορητότητα των στοιχείων σας, με επιπλέον συγκατάθεση, από τις πλατφόρμες του facebook ή της google και κάθε άλλης πλατφόρμας που χρησιμοποιήσατε για την καταχώριση στοιχείων. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή, κατόπιν αιτήματός σας. 
 • Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να τα τροποποιήσετε οι ίδιοι, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, ή να αιτηθείτε τροποποίηση αυτών. 
 • Μπορείτε να αιτηθείτε να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά αυτό το δικαίωμα καθορίζεται από τον ισχύοντα νόμο και μπορεί να επηρεάσει την πρόσβασή σας σε ορισμένες δράσεις και σκοπούς όπως αυτοί περιγράφηκαν ανωτέρω. 
 • Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους. 
 • Κατόπιν αιτήματός σας, θα διαγράψουμε όλα τα στοιχεία σας και θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους. Προσοχή η άρση της συγκατάθεσής λειτουργεί για το μέλλον. 

To διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ενδέχεται να υπάρξει παράταση αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας. 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Shook.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα με 4 διαφορετικούς τρόπους: 

 1. Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε στιγμή τα προσωπικά σας δεδομένα. 
 2. Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιαδήποτε στιγμή τα προσωπικά σας δεδομένα, να τα τροποποιήσετε να τα ενημερώσετε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε οτιδήποτε επιθυμείτε, σε σχέση με αυτά που μας έχετε εμπιστευθεί. 
 3. Μπορείτε να αιτηθείτε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. 
 4. Μπορείτε να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. 

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία; 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όλη τη διάρκεια από τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής σας και τον κανονισμό του ραντεβού έως και για 2 έτη μετά το πέρας της επίσκεψής σας σε απόλυτα ασφαλές cloud server περιβάλλον, έχοντας λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν το απόρρητο και την απόλυτη ασφάλεια και που εξασφαλίζουν την ορθή και καλή λειτουργία της. Το όνομα του νικητή του διαγωνισμού είναι αναρτημένο για 1 έτος μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Όσον αφορά τις ηλικίες 15-18, αφού υπάρξει συγκατάθεση από τον γονέα/κηδεμόνα για την επίσκεψη στο χώρο του Shook, επεξεργάζονται δεδομένα για μερικές ώρες και μέχρι την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο χώρο του Shook και μόνο για τη ταυτοποίηση του επισκέπτη. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας τα δεδομένα σε κάθε περίπτωση (περιεχόμενο και προσωπικά στοιχεία) διαγράφονται ολοσχερώς. Εφόσον ζητηθεί και μετά από σχετική αίτηση από εσάς, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση μας, σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και διαγραφής σε προγενέστερο χρόνο, οποτεδήποτε το αιτηθείτε. 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία; 

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας μέτρα ασφαλείας για να μειώσουμε τους κινδύνους απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. 

Προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη διάρκεια της χρήσης της υπηρεσίας και της επικοινωνίας σας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Secure Sockets Layer (SSL), το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που εισάγετε της Παγκοσμίου φήμης εταιρίας  Let’s Encrypt.

Ταυτόχρονα έχουμε υιοθετήσει εσωτερικό κανονισμό πολιτικής ορθής χρήσης και κώδικα δεοντολογίας ως προς την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό όλοι οι χρήστες των συστημάτων να συμμορφώνονται σε κοινούς κανόνες ασφάλειας για μεγιστοποίηση της ασφάλειας των προσωπικων δεδομένων. 

Τι διαδικασίες έχουμε προβλέψει στην περίπτωση παραβίασης; 

Σε περίπτωση παραβίασης ακολουθείται η εξής μεθοδολογία: συλλέγονται στοιχεία για την παραβίαση, τα οποία σε δεύτερο χρόνο παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, διακόπτεται η παραβίαση και η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας με τεχνικά μέσα, ενημερώνονται οι αρχές και τα μέρη που τυχόν έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και ελέγχεται το μέγεθος και το εύρος της παραβίασης, ώστε να αναφερθεί με ορθό τρόπο σε κάθε μέρος που έχει έννομο συμφέρον. Επίσης παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις στις κατά τον Νόμο αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση συμβάντων παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων. Ακολούθως, υιοθετείται πιστά το σχέδιο ανάκαμψης και αποκατάστασης των προσωπικών δεδομένων που ισχύει για το Shook σε σχέση με τα δεδομένα που έχει συλλέξει.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή/και προσδιορισμός προφίλ επισκέπτη 

Για την προστασία της ιστοσελίδας αλλά και την ασφάλεια των καταχωρήσεων των χρηστών χρησιμοποιούμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με τη φύση κάθε επίσκεψης, με σκοπό τη διασφάλιση του προγραμματιστικού κώδικά και την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων μας. Τα συστήματα αυτά ενδέχεται να μπλοκάρουν την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να άρουμε τη φραγή. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αιτηθείτε να διαγραφεί η αυτοματοποιημέη λήψη για εσάς, χωρίς να ευθύνεται πλέον το Shook για την ασφάλεια που παρέχει η αυτοματοποιοημένη λήψη απόφασης της ιστοσελιδας και κάθε δυνατότητα αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης. 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. 

Το Shook δύναται να κοινοποιήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες για να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και της επικοινωνίας και ιδίως στον πάροχο των υπηρεσιών cloud server που φιλοξενεί τα δεδομένα μέχρι και την οριστική διαγραφή τους από αυτόν, καθώς και στο τεχνικό τμήμα του Shook για τη διασφάλιση της τεχνικής επάρκειας της ιστοσελίδας. 

Ο διοργανωτής δύναται να κοινοποιήσει ΜΟΝΟ το υλικό σε τρίτους συνεργαζόμενους μέσω του διαμοιρασμού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε τρίτους ακολούθους του λογαριασμού του Shook με σκοπό να μοιραστεί μαζί τους το υλικό του συμμετέχοντα.  

Το Shook διαβεβαιώνει και δηλώνει ρητά ότι δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών προς τρίτους που δεν σχετίζονται με την λειτουργία της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (διαβάθμιση στην πληροφορία ως προς το προσωπικό) χωρίς την συγκατάθεση των συμμετεχόντων, ούτε επίσης υλικό, για λόγους που δεν συνάδουν με τους ανωτέρω σκοπούς ή δεν αναφέρονται παραπάνω. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε δικαστικές και αστυνομικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και χωρίς συγκατάθεση. 

Δικαίωμα καταγγελίας 

Σύμφωνα με το Νόμο 4624/2019 και τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή. 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies  

Σχετικά με τα cookies  

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Ο τρόπος αφαίρεσής τους είναι ιδιαίτερα απλός και εμείς για λογαριασμό σας τον υποδεικνύουμε σε εσάς έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θέλετε να διατηρείτε cookies ή όχι για τη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Παρακάτω θα βρείτε τους τρόπους για αφαίρεσή τους από το browser σας.  

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου, τη σωστή περιήγηση χωρίς τεχνικά προβλήματα, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την εφαρμογή, πώς περιηγούνται σε αυτό ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα (τεχνικό ή άλλης φύσης) για να το διορθώσουμε καθώς και για την βελτίωση της δομής και περιεχομένου του και του γραφικού περιβάλλοντος της ιστοσελίδας.  

Απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας της λειτουργίας όλων των κατηγοριών cookies που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι η συγκατάθεσή σας με θετική πράξη και συγκεκριμένα η επιλογή από εσάς στο αντίστοιχo tickbox. Επίσης, στα πλαίσια συμμόρφωσης της ιστοσελίδας μας στο Νέο Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679ΕΕ) αλλά και στο εγχώριο νόμο για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής, με θετική σας πράξη για κάθε ενέργειά μας και για κάθε περιγραφόμενο σκοπό πράξεων συλλογής δεδομένων, όλων των δυνατοτήτων για τις κατηγοριοποιήσεις cookies αλλά και την ελεύθερη ανάκληση της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή.  

Τι πληροφορίες συλλέγουμε με βάση τα cookies;  

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

Απολύτως απαραίτητα  

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Είναι ανωνυμοποιημένα και δεν κρατούν καμία πληροφορία που να μπορεί να ταυτοποιηθεί με το χρήστη. Χωρίς αυτά η περιήγησή σας είναι τεχνικά αδύνατη, δεδομένου ότι με αυτά υποστηρίζεται η βασική τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies αφορά μόνο το τεχνικό κομμάτι της ιστοσελίδας και δεν σχετίζεται με διατήρηση ή αποστολή και λήψη πληροφοριών κατηγορίας προφίλ από εσάς.  

Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies σας επιτρέπει να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε  ορθά τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της εφαρμογής, ούτε μπορούμε να υποστηρίξουμε τεχνικά όλες τις λειτουργίες της.  

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια συμμόρφωσης μας με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679 ΕΕ) γνωστό και ως GDPR, τηρεί αρχείο καταγραφής πράξεων δραστηριοτήτων αλλά και της δικής σας συγκατάθεσης και επιλογής, στα πλαίσια του δικαιώματος διαφάνειας και λογοδοσίας του νέου κανονισμού.  

Cookies επιδόσεων- google analytics  

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies επιδόσεων σχετίζονται με το πόσο συχνά επισκέπτονται οι χρήστες και οι επισκέπτες την ιστοσελίδα και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από την ιστοσελίδα ή από υποσελίδες της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματικότερη ποιότητα στις προσφερόμενες ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και να μετρηθεί η επισκεψιμότητα.  

Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε μια ανώνυμη φόρμα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της προέλευσης των επισκεπτών των τοποθεσιών, καθώς και των σελίδων της ιστοσελίδας που επισκέπτονται.  

Cookies Διαφήμισης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών προωθήσεών μας.

Cookies προτιμήσεων: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας κατά την περιήγηση σας, ώστε το shook.gr να μπορεί να σας προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε. Τα cookies προτίμησης, επιπλέον, επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Ωστόσο πρέπει να τελείτε σε πλήρη γνώση και γι’ αυτό η συμμόρφωσή μας με το νέο Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σας δίνει το δικαίωμα της επιλογής με θετική δική σας πράξη και αιτείται τη συγκατάθεσή σας ειδικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies.   

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ  

Επιπρόσθετα θα μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη cookies και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη τους ή την απόρριψή τους.

Πρόσθετη δυνατότητα που έχετε και σας ενημερώνουμε με σκοπό την καλλιέργεια της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας είναι η χρήση των Ρυθμίσεων διαφήμισης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.  

Μπορείτε επιπλέον να διαγράψετε τελείως τα cookies ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε:  

Για την ταυτότητα της επεξεργασίας, τα στοιχεία των υπευθύνων και εκτελούντων την επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας και κάθε άλλη δυνατή πληροφορία για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό 2016/679 ΕΕ μπορείτε να δείτε τη πολιτική απορρήτου ανωτέρω.  

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;  

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στoν υπεύθυνο επεξεργασίας, συλλογής και προστασίας των άνωθεν δεδομένων για το SHOOK στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Γ. Συγκατάθεση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ως χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του shook δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση μου στην Εταιρία PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ, ραδιοφωνικές μεταδόσεις, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 49 με ΑΦΜ 082299420, χάριν συντομίας SHOΟK όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) που με αφορούν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679και το Ν.4624/2019″Εφαρμογή GDPR ‐ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)2016/680 και άλλες διατάξεις” όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.  

Έχω ενημερωθεί ότι: ‐ Η ηλεκτρονική υπηρεσία της εταιρίας  PLAN ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ, ραδιοφωνικές μεταδόσεις, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 49 με ΑΦΜ 082299420, θα συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ή μέχρις ότου μας ζητηθεί η διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση .‐ τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο,  ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, ηλικία‐ τα πιο πάνω Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται στη πολιτική απορρήτου που είναι δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση του shook radio www. Shook.gr και τους οποίους έχω ήδη λάβει γνώση και αποδέχομαι με σχετικό checkbox συγκατάθεσης. Κανένα Προσωπικό Δεδομένο που συλλέγεται δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, παρά μόνο έπειτα από τη ρητή συγκατάθεσή σας ή όπως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.‐ H ηλεκτρονική υπηρεσία της εταιρίας μας εφαρμόζει γενικά αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, καταστροφή ή/και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.‐ Η ηλεκτρονική υπηρεσία της εταιρίας μας δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχουν οι Χρήστες σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής.  

Κατανοώ ότι έχω τα πιο κάτω δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που με αφορούν:

 • ενημέρωσης
 • πρόσβασης
 • διόρθωσης ή τροποποίησης
 • διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη)
 • περιορισμού επεξεργασίας
 • γνωστοποίησης
 • φορητότητας δεδομένων
 • εναντίωσης στην επεξεργασία
 • καταγγελίας στην Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μου δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση μου πριν την ανάκλησή της.  

Κατανοώ επίσης ότι ο επισκέπτης στους χώρους του Shook θα κάνει οπτικοακουστική παραγωγή από το κινητό του και για αποκλειστικά δική του χρήση. Τα βίντεο που θα παραχθούν δεν θα πρέπει α) να θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, β) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις, ιδίως βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, παθήσεως, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, γ) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιβλαβείς για την υγεία ή την ασφάλεια, δ) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων της προηγούμενης παραγράφου, το shook διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αναφορά σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, εφόσον η οπτικοακουστική παραγωγή προσβάλλει δικαιώματα τρίτων ή θίγει τη τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων ή εισάγει διακρίσεις και προσβολές που αποτελούν ποινικά αδικήματα. Το Shook διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά του (αστικά και ποινικά) έναντι του χρήστη για κάθε παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων και να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε ζημία που θα υποστεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον του shook για παραβιάσεις που αφορούν τη προηγούμενη παράγραφο, ο δημιουργός του βίντεο υποχρεούται να παρέμβει σε κάθε δίκη ή εξωδικαστική διαδικασία και να αναλάβει να αποπληρώσει κάθε τυχόν αποζημίωση κριθεί ή αποφασιστεί ότι πρέπει να καταβάλει το shook σε οποιονδήποτε τρίτο έχει προσβληθεί.  

Έχω επίσης ενημερωθεί ότι:‐ η ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://www.dpa.gr και ότι ‐ μπορώ να απευθύνω οποιοδήποτε αίτημα/ερώτημα στην διεύθυνση [email protected] να γνωστοποιήσω περιστατικό παραβίασης στην διεύθυνση [email protected] και να υποβάλλω καταγγελία στην διεύθυνση [email protected].Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με το παρόν Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ή εφόσον επιθυμείτε την τροποποίηση προηγουμένως συλλεχθεισών πληροφοριών, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].